Wydarzenia - Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kołobrzeg

Przejdź do treści

Menu główne:

Wydarzenia

W dniu 31 stycznia 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyła się miła uroczystość związana z oficjalnym pożegnaniem mł. bryg. Pawła Kapicy, pełniącego służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kołobrzegu oraz st. ogn. Daniela Szulca, pełniącego służbę na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kołobrzegu, którzy z końcem stycznia br. zakończyli czynną służbę i przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

Okolicznościowe spotkanie, z udziałem strażaków i pracowników KP PSP w Kołobrzegu, delegacji emerytów pożarnictwa oraz rodzin odchodzących na emeryturę strażaków, było okazją zarówno do pożegnania jak i złożenia naszym kolegom wielu życzeń. Nowym emerytom wręczone zostały kwiaty oraz pamiątkowe gadżety i upominki.


SPOTKANIE OPŁATKOWE
W dniu 14 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe emerytów.
VIII ZJAZD DELEGATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZEIRP RP
W dniu 28 marca 2023 roku w Goleniowie odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, który powitał uczestników Zjazdu oraz podziękował za przybycie gościom, wśród których byli:
- nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP,
- st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak – Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie,
- nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG ZEiRP RP w Warszawie,
- ks. bryg. Ryszard Szczygieł – kapelan zachodniopomorskich strażaków,
- ks. kanonik Waldemar Szczurowski – kapelan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Przed rozpoczęciem obrad obecni uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli ze strażackich szeregów na wieczną służbę.

Na początku ustępujący Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, następnie głos zabrał Skarbnik informując o sytuacji finansowej oddziału, natomiast Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół komisji. Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd Delegatów był okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele powiatu kołobrzeskiego.
Za wieloletnią pracę na rzecz Związku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył  „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  st. ogn. w st. spocz. Jarosława Mycio.
Za działalność i wsparcie na rzecz Związku  Zarząd Główny ZEiRP RP nadał  odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dla:
- st. bryg. Krzysztofa Makowskiego,
- mł. bryg . w st. spocz. Jerzego Bartnika,
- mł. bryg. w st. spocz. Mieczysława Burzyńskiego,
- kpt. w st. spocz. Dariusza  Zięby.
Gratulujemy wyróżnionym!

W wyniku przeprowadzonych wyborów do  Zarządu Wojewódzkiego w jego skład weszły przedstawicielki Koła Kołobrzeg  w osobach:
- Alicji Łaput  – Wiceprezes ZW,
- Sabiny Bieleckiej – Skarbnik ZW.
Ponadto Alicja Łaput została wybrana Delegatem na VIII Krajowy Zjazd Delegatów.
Gratulujemy naszym Koleżankom!
Nowi emeryci z Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu
W dniu 27 lutego 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyły się uroczystości związane z oficjalnym pożegnaniem asp. Krzysztofa Sadowskiego oraz asp. Piotra Sadowskiego, którzy z dniem 23 lutego br. zakończyli czynną służbę i przeszli na zaopatrzenie emerytalne.
Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze KP PSP w Kołobrzegu, emerytowani strażacy oraz rodziny obu braci, Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski podziękował naszym kolegom za całokształt pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ich nieprzeciętne zasługi zarówno dla Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu jak i tutejszej społeczności. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wysoką dyscyplinę i ofiarność podczas pełnionej służby obaj panowie byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.

                                    

  
W dniu 31 stycznia 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyła się miła uroczystość związana z oficjalnym pożegnaniem st. ogn. Jolanty Michalskiej, pełniącej służbę na stanowisku starszego technika sztabowego w sekcji ds. finansowych w KP PSP w Kołobrzegu oraz st. asp. Józefa Gliszczyńskiego, pełniącego służbę na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kołobrzegu, którzy z końcem stycznia br. zakończyli czynną służbę i przeszli na zaopatrzenie emerytalne.
Podczas uroczystego apelu Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski podziękował obojgu za całokształt pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za ich zasługi zarówno dla JRG, jak również Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu.

Nowym emerytom życzymy spełnienia wszystkich marzeń!

  
SPOTKANIE OPŁATKOWE
   W dniu 20 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu, przedstawiciele OSP z terenu Powiatu Kołobrzeskiego oraz grono strażackich emerytów.
WALNE ZEBRANIE Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koła Kołobrzeg
    W dniu 18 listopada 2022 roku odbyło się walne zebranie członków Koła Kołobrzeg ZEiRP RP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję. Podczas przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru nowego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.
Skład Zarządu:
Przewodniczący – Alicja Łaput
Skarbnik – Sabina Bielecka
Sekretarz – Dariusz Zięba
Członek – Bolesław Kaliniuk
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Sławomir Stankiewicz
Członek – Andrzej Dudkiewicz
Członek – Paweł Owsianik
W dalszej części zebrania przeprowadzono dyskusję na temat planów działalności Koła w przyszłości.

Spotkanie robocze
     W dniu 21 września br. miało miejsce robocze spotkanie w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu.

Przedmiotem spotkania było omówienie spraw jn:

1.      Złożenie propozycji przyjęcia w szeregi członków koła byłym funkcjonariuszom, którzy w trakcie mijającej kadencji odeszli na zaopatrzenie emerytalne. Przygotowanie deklaracji.

2.      Ustalenie terminu oraz miejsca Walnego Zebrania Członków Koła w związku z upływającą kadencją. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego przebieg i organizację.

3.      Poinformowanie o  wręczeniu odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym na rzecz działalności dla  ZEiRP RP - w trakcie przewidywanych tegorocznych uroczystości wojewódzkich (wigilia).

4.      Omówienie sposobów dokumentowania działalności Koła. Tworzenie historii Koła poprzez utrwalanie zdarzeń i sytuacji oraz dokonań i działalności a także zasług osób na rzecz pożarniczego środowiska.

5.      Przygotowania ( wraz ze strażakami KP PSP w Kołobrzegu) do upamiętnienia zmarłych emerytów -Wszystkich Świętych.

6.      Propozycja zwiększenia składek członkowskich począwszy od 2023 roku.

7.      Ustalenie kwoty wsparcia dla emeryta-pogorzelca z KP PSP Białogard.

Na tym spotkanie zakończono.

Serdecznie dziękujemy Kierownictwu Komendy za gościnność i udział w tym spotkaniu.
I Kołobrzeski Bal Seniora
     22 lutego br - w ostatnią sobotę karnawału w kołobrzeskiej Hali Milenium odbył się                   I Kołobrzeski Bal Seniora. Organizatorem balu był Urząd Miasta w Kołobrzegu i Rada Seniorów działająca w naszym mieście od września ubiegłego roku.  Bal dedykowany kołobrzeżanom w wieku 60+ cieszył się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy, obecność na nim około 300 osób. We wspólnej zabawie uczestniczyła również grupa emerytowanych funkcjonariuszy pożarnictwa oraz członków rodzin. Nasi emeryci bawili się  wspaniale. Wielu z nas otrzymało nagrody za udział w różnych konkursach.  Niektórym dopisało również szczęście w postaci nagrody podczas losowania zaproszeń oznaczonych numerami.  Zorganizowana impreza była  idealną okazją do spotkania w gronie rówieśników i okazania radości życia poprzez wspólną zabawę. Organizatorzy balu zadbali o oprawę muzyczną oraz poczęstunek. Wszyscy bawiliśmy się do końca balu, który skończył się około północy. Mamy nadzieję, że Bal Seniora wpisze się na stałe w kalendarz kołobrzeskich imprez karnawałowych.

Pożegnanie ze służbą
     W dniu 31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Sławomira Stankiewicza, który przez większą część swojego zawodowego życia pełnił służbę na Stanowisku Kierowania.  W trakcie uroczystości komendant powiatowy st. bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski podziękował za lata wzorowego wykonywania powierzonych mu obowiązków.

W uroczystości oprócz strażaków z czynnej służby byli obecni emeryci i renciści tutejszej komendy. Życzono naszemu koledze wszystkiego, co najlepsze na nowym etapie życia

Spotkanie zakończono miłym akcentem wręczając kwiaty, oraz pamiątkowe upominki.
Posiedzenie Zarządu Koła
Członkowie Zarządu ZEiRP RP w Kołobrzegu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej spotkali się 28 stycznia br. na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Miejscem posiedzenia tradycyjnie była siedziba Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Członkowie Zarządu odnieśli się do spraw organizacyjnych i finansowych, które miały miejsce w minionym roku oraz przygotowali materiał do  sporządzenia sprawozdawczości  rocznej z działalności Koła za 2019 rok. Oceny działalności Zarządu Koła w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonał jej Przewodniczący i  przedłożył do wiadomości zebranych stosowny protokół.
Uzgodniono ponadto plan pracy Koła na 2020 rok, koncentrując się podobnie jak                    w poprzednich latach na działaniach integrujących emerytów, rencistów i  członków ich rodzin  w różnych formach aktywności społecznej. Szczególnie zwrócono uwagę na nowe możliwości jakie stwarza dla emerytów Rada Seniorów powołana przy Pani Prezydent Miasta.
Ustalono również wstępnie termin kolejnego spotkania na drugą połowę marca br.
Dziękujemy Panom Komendantom  za gościnność, serdeczne przyjęcie i udział w naszym spotkaniu.

Przedświąteczne spotkanie

Podobnie jak we wcześniejszych latach tak i tym razem na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu oraz Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kołobrzegu na uroczyste spotkanie w świątecznej oprawie przybyli strażacy oraz grupa emerytów.
Uroczyste spotkanie odbyło się 13 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Spotkanie otworzył  i w serdecznych słowach przywitał wszystkich obecnych Pan Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski, składając jednocześnie świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie Pani Prezes  naszego koła – Alicja Łaput  przyłączyła się do życzeń dla strażaków, emerytów i ich rodzin. Po czym chwilą ciszy         i zadumy uczciliśmy pamięć tych, którzy od nas już odeszli na wieczną służbę.
Dalszą część spotkania poprowadził kapelan strażaków  ksiądz bryg. Ryszard Szczygieł. Złożyły się na nią okolicznościowe życzenia, odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, wspólna modlitwa          i kolęda odśpiewana zgodnym chórem. Obecny również na naszej uroczystości ojciec Paweł Kaczmarski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kołobrzegu poświęcił opłatek, którym łamiąc się złożyliśmy sobie świąteczne  i noworoczne życzenia.
Przedświąteczne spotkanie było również okazją do wspólnego świętowania urodzin  weteranów służby. Tym razem życzenia zdrowia i długich lat życia bez trosk i kłopotów skierowaliśmy do Pani Marty Szachowskiej oraz Panów: Jana Bakalarczyka i Leonarda Kuszewskiego. Pamiątką ze spotkania były okolicznościowe ryngrafy, które nasi seniorzy wraz z wiązankami kwiatów otrzymali od organizatorów spotkania. Wszyscy ogromnie żałujemy, że stan zdrowia nie pozwolił Pani Marcie na udział w spotkaniu. Tym bardziej życzymy jej dużo, dużo zdrowia i polecamy się łaskawej pamięci.
Nieoficjalna część spotkania  przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze. Jak co roku była okazją do wspomnień, anegdot, dowcipów i rozmów na wszelkie tematy. Nasze zmysły cieszyły widok            i smak potraw na pięknie udekorowanych, świątecznych stołach a dusza radowała się obecnością wśród strażackiej rodziny.

Odszedł na wieczną służbę
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dniu 16 listopada 2019r.
na wieczną służbę odszedł
Druh Andrzej Rachalewski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie,
emerytowany Strażak Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu.

fot. Łukasz Dobrowolski

Informacja z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie.
 
 5 listopada br. w pięknie położonym i doskonale utrzymanym Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy (Nadleśnictwo Gryfice), odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Związku. Poza w/w wymienionymi w posiedzeniu wzięli również udział prezesi zarządów kół z województwa zachodniopomorskiego oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
  W pierwszej części spotkania głos zabrali Prezes Albin Piątkowski i Wiceprezes Alicja Łaput. Prezes A. Piątkowski przedstawił a następnie omówił zadania do wykonania wynikające z harmonogramu pracy na lata 2019 – 2022. Odniósł się również do bieżących spraw organizacyjnych w tym: potrzeby prowadzenia kronik, aktywizacji środowisk emeryckich poprzez działania w kierunku rekreacji, współpracy między sąsiadującymi kołami i organizacją wyjazdowych posiedzeń Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Wiceprezes A. Łaput poinformowała o przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego, które miało miejsce 24-25 października br. w Zakopanym. Tematem spotkania w głównej mierze były zagadnienia finansowe i organizacyjne wynikające z postanowień ogólnych nowego statutu.
  W drugiej części posiedzenia uczestniczyli również zaproszeni goście. Zaproszenie na spotkanie z nami przyjęli gospodarze obiektu – przedstawiciele Lasów Państwowych, Pan Andrzej Szelążek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Pan Wojciech Pietrzak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice. Gościem chętnie uczestniczącym w spotkaniu z nami był Pan nadbryg. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz  Pan mł. bryg. Józef Brzeziński -  Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP w Gryficach. W trakcie tej części uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oraz ochrony przeciwpożarowej lasów w powiecie gryfickim. Obie informacje poparte były prezentacjami multimedialnymi.
  Posiedzenie zakończył Prezes A. Piątkowski dziękując przybyłym gościom za poświęcony nam czas i polecając się ich życzliwej pamięci. Ostatnim akcentem tego spotkania było zaproszenie wszystkich uczestników na wspólny posiłek.

Posiedzenie Zarządu Koła
 
 Z inicjatywy Prezes Koła w dniu 11 października 2019 r. w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się posiedzenie Zarządu Koła. Poza członkami Zarządu Koła uczestniczyli w nim: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
  W trakcie spotkania przedstawiono następujące informacje.
1/ Kol. A. Łaput poinformowała o:
- przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP, który miał miejsce w dniach 6-8 czerwca 2019 r. w Augustowie. Prezes naszego Koła weszła w skład Zarządu Głównego jako jego członek. Szczegółowa informacja na temat Zjazdu znajduje się na stronie WWW.zgzeirp.pl
- najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego tj.24-25 października 2019 r. w Zakopanym.
2/ Kol. S. Bielecka  poinformowała o:
- przebiegu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z udziałem Przewodniczącej WKR w dniu 10 września 2019 r. w Szczecinie,
- najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego, Prezesów Kół oraz Przewodniczącej WKR w dniu 5 listopada 2019 r. w Pogorzelicy.
  W dalszej części spotkania omówiono zagadnienia finansowe i organizacyjne Koła.  Wspólnie z Komendantem Powiatowym  przedyskutowano i ustalono sposób upamiętniena  zmarłych strażaków w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Ustalono również  termin i miejsce spotkania wigilijnego oraz jego scenariusz.

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
 
 „Z dumą przyznaj się do wieku,
bo wiek świadczy o człowieku:
ogrom wiedzy, doświadczenia,
godny jest pozazdroszczenia”.

  17 czerwca br. w siedzibie tutejszej komendy przedstawiciele Zarządu Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu, Komendant Powiatowy st. bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski oraz pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu, spotkali się z weteranami służby pożarniczej – starszymi ogniomistrzami w stanie spoczynku, obchodzącymi w tych dniach kolejne rocznice urodzin.
  Urodziny to szczególny dzień i warto o nim pamiętać, świętowaliśmy więc 88 rocznicę urodzin p. Kazimierza Babieja oraz 85 rocznicę urodzin p.p. Grzegorza Dziubaka i Zygmunta Tressela. Zaproszonym na uroczystość jubilatom życzyliśmy zdrowia i długich lat życia bez trosk i kłopotów. Pamiątką ze spotkania były okolicznościowe ryngrafy, które nasi seniorzy wraz z wiązankami kwiatów otrzymali od organizatorów spotkania . Podobnie jak podczas pierwszego tego typu spotkania (marzec br.) tak i teraz, czas minął w sympatycznej atmosferze a wypełniły go w szczególności  wspomnienia o służbie pożarniczej połączone z prezentacją multimedialną, w trakcie której widzieliśmy naszych jubilatów podczas różnych sytuacji z okresu pełnienia przez nich służby, udziału w uroczystościach czy zawodach pożarniczych. Komendant Powiatowy PSP przekazując wyrazy głębokiego szacunku w serdecznych słowach podziękował jubilatom za lata wzorowo pełnionej służby. Jednocześnie zapewniał, że w progach komendy są zawsze mile widzianymi gośćmi. Prezes naszego koła Alicja Łaput dodała, że takie okazje są przynajmniej dwa razy w roku czyli w maju podczas obchodów Dnia Strażaka oraz w grudniu na spotkaniu wigilijnym.
Szanowni jubilaci jeszcze raz życzymy Wam długich lat życia w spokoju, zadowoleniu, dobrym zdrowiu i oby każdy dzień był powodem do radości.

Pożegnanie ze służbą

W dniu 29  maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Adama Psykały, który przez większą część swojego zawodowego życia pełnił służbę w podziale bojowym.  W trakcie uroczystości komendant powiatowy bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski podziękował za lata wzorowego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
W uroczystości oprócz strażaków z czynnej służby byli obecni emeryci i renciści tutejszej komendy. Życzono naszemu koledze wszystkiego, co najlepsze na nowym etapie życia
Spotkanie zakończono miłym akcentem wręczając kwiaty, oraz pamiątkowe gadżety..


Obchody Dnia Strażaka
      17 maja 2019 roku miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. W tym dniu       o godzinie 11-tej w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu spotkali się funkcjonariusze i zaproszeni goście aby świętować ten dzień. Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu Pan st. bryg. Krzysztof Makowski dokonał szczegółowego podsumowania działań strażaków w 2018 roku, zwracając uwagę na rodzaj i ilość zdarzeń. Jak co roku         w uroczystości udział wzięli również emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa. Byliśmy więc świadkami wręczanych awansów na wyższe stopnie oraz wyższe stanowiska służbowe,  nagród dla wyróżniających się osób oraz ślubowania nowoprzyjętych do służby strażaków. Oficjalną część spotkania zakończyły przemówienia  i podziękowania za ofiarną służbę skierowane do strażaków przez zaproszonych gości. Ostatnim akcentem tej części spotkania był występ zespołu wokalnego.
  Po czym w holu głównym przy kawie i poczęstunku trwały już nieoficjalne rozmowy           i dyskusje między zaproszonymi  gośćmi, emerytami i strażakami. Obchodzony każdego roku w maju Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja do spotkań, podtrzymywania i upowszechniania tradycji pożarniczej. To również umacnianie więzi  emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami i uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym.
VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie
  26 marca br. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Prezesów zachodniopomorskich kół Związku.
Z ramienia kołobrzeskiego koła wzięły w nim udział Alicja Łaput i Sabina Bielecka, wybrane uprzednio na delegatów, podczas walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków naszego koła.
Obrady VII Zjazdu przebiegały wg następującego porządku:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu.
3. Uchwalenie Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Zjazdowych.
5. Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
8. Wystąpienia gości.
9. Dyskusja.
10.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej
11.Wybory władz wojewódzkich tj. Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji   Rewizyjnej oraz delegatów na VII Krajowy Zjazd.
12.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
13.Zakończenie Zjazdu.
14.Uroczysty obiad.
Szczegółowa informacja o przebiegu VII Zjazdu, wyborze władz wojewódzkich Związku      i zadaniach na nową kadencję zostanie zamieszczona na stronie Zarządu Głównego ZEiRP RP.
  Uprzedzając niejako powyższy fakt informujemy, iż do władz wojewódzkich Związku wybrane zostały przedstawicielki naszego koła. I tak: w skład Zarządu Wojewódzkiego weszła Alicja Łaput jako jego wiceprezes a Sabina Bielecka została przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Ponadto Alicja Łaput wybrana została również delegatem na Krajowy Zjazd ZEiRP RP.

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
Z inicjatywy Zarządu Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu oraz st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Makowskiego Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu, 22 marca br. w siedzibie tutejszej komendy odbyło się inauguracyjne  spotkanie, rozpoczynające cykl spotkań tego typu z emerytami jubilatami obchodzącymi rocznicę urodzin.
  W tym dniu w gronie funkcjonariuszy i emerytów świętowaliśmy 85 rocznicę urodzin p. Leona Kowala, który przybył z małżonką oraz 82 rocznicę urodzin p.p. Eugeniusza Borsowa i Jarosława Mycio. Zaproszeni na uroczystość jubilaci otrzymali pamiątkowe ryngrafy oraz wiązanki kwiatów wraz z życzeniami zdrowia i długich lat życia od organizatorów spotkania. Czas spotkania minął w sympatycznej atmosferze a wypełniły go rozmowy w szczególności o zdrowiu, rodzinach oraz wspomnienia o służbie pożarniczej dawniejszych lat przeplatane prezentacją multimedialną przygotowaną specjalnie na tą okoliczność. Jubilaci z zadowoleniem przyjęli inicjatywę spotkań jubileuszowych i utwierdzili organizatorów co do potrzeby ich kontynuowania. Komendant Powiatowy PSP przekazując wyrazy głębokiego szacunku podkreślił, że niejednokrotnie byli uczestnikami trudnych i doniosłych wydarzeń. Ich umiejętności i charyzma kształtowały następne pokolenia strażaków poprzez przekazywanie im własnych doświadczeń, wiedzy i utwierdzając zasadę wierności ideałom służby pożarniczej. Dziękując za lata służby gorąco zapewniał, że są zawsze mile widzianymi gośćmi w progach komendy i zapraszał jubilatów do dalszego uczestniczenia we wszelkich uroczystościach pożarniczych.
 Szanowni jubilaci jeszcze raz życzymy Wam długich, długich a nawet jeszcze dłuższych lat życia w spokoju, zadowoleniu  i dobrym zdrowiu.

Pierwsze Spotkanie w Nowym Roku
Członkowie zarządu i przewodniczący komisji rewizyjnej spotkali się 23 stycznia br. na pierwszym w tym roku zebraniu. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Członkowie zarządu odnieśli się do spraw organizacyjnych i finansowych, które miały miejsce w minionym roku oraz  sporządzili sprawozdawczość  roczną z działalności koła za 2018 rok. Oceny działalności zarządu koła w imieniu komisji rewizyjnej dokonał jej przewodniczący i  przedłożył do wiadomości zebranych stosowny protokół z przeprowadzonej kontroli.
Uzgodniono ponadto plan pracy koła na 2019 rok, koncentrując się podobnie jak w poprzednich latach na działaniach integrujących emerytów, rencistów i ich rodziny  w różnych formach aktywności.
Dziękujemy Panu st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Makowskiemu -  Komendantowi Powiatowemu PSP w Kołobrzegu za serdeczne przyjęcie i udział w naszym spotkaniu.
Przedświąteczne spotkanie
„Daj bliskim swoje ciepło nie tylko od święta                                                  – to motto tegorocznego zaproszenia na przedświąteczne międzypokoleniowe spotkanie.
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu            i Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kołobrzegu na spotkanie    w świątecznej oprawie przybyli jak co roku strażacy oraz grupa emerytów, rencistów i wdów po zmarłych funkcjonariuszach.
Uroczyste spotkanie odbyło się 17 grudnia 2018 r. w godzinach popołudniowych w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Spotkanie otworzył  i w serdecznych słowach przywitał wszystkich obecnych Pan Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski, składając jednocześnie świąteczne i noworoczne życzenia. Również Pani Prezes  naszego koła – Alicja Łaput  przyłączyła się do życzeń dla strażaków, emerytów i ich rodzin. Korzystając z tej okazji podziękowała Komendantowi i strażakom za podtrzymywanie tradycji oraz chęć organizacji tych spotkań. Spotkania takie są bowiem bardzo ważne dla nas emerytów. Jest to okazja zarówno do wspomnień jak i do zaobserwowania zmian zachodzących w służbie. A wspólne rozmowy niejednokrotnie sprzyjają wzajemnemu wsparciu, zrozumieniu, aktywności społecznej i towarzyskiej.
Oficjalną część spotkania zakończył ojciec Paweł Kaczmarski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kołobrzegu składając okolicznościowe życzenia oraz odczytując fragment ewangelii, następnie modlitwę a na koniec intonując kolędę, którą wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy. Dalsza część to łamanie się opłatkiem przy dźwiękach kolęd oraz wzajemne składanie życzeń. Następnie „coś dla ciała” czyli degustacja wszystkiego tego, co znalazło się na gustownie  udekorowanych stołach.
W naszym przedświątecznym spotkaniu wziął również udział Pan Komendant Powiatowy PSP w Gryficach st. kpt. Andrzej Gołdyn. Jego „pożarnicze korzenie” wywodzą się   z naszej kołobrzeskiej wspólnoty strażackiej i zawsze chętnie jest widziany wśród nas.
Jak zwykle przy tej okazji i tym gronie uczestników, spotkanie przebiegło w serdecznej i rodzinnej atmosferze. Było również okazją do żartów, dowcipów, rozmów i wymiany poglądów na gruncie zawodowym i prywatnym. Widok choinki, smak i zapach wigilijnych potraw uświadamia nam wszystkim, że święta tuż, tuż….
Radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
W dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 16,30 w restauracji „Barka” odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP. Głównym tematem spotkania było  omówienie mijającej kadencji oraz wybór nowych władz na II kadencję.
Prezes Alicja Łaput powitała przybyłych członków Koła oraz zaproszonych gości.
Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli:
St.bryg. w st.spocz. Hieronim Kosecki - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego  ZEiRP RP w Szczecinie, st.bryg. Krzysztof Makowski - Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, mł. bryg. w st. spocz. Jerzy Bartnik - emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu
  Na prowadzącego zebranie wybrano kolegę Jerzego Dymeckiego, który w sposób sprawny i zgodny ze Statutem ZEiRP RP poprowadził zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Sprawozdanie z działalności Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu za lata 2015 – 2018  złożyła prezes Alicja  Łaput. Sprawozdanie z działalności finansowej złożyła skarbnik Sabina Bielecka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej członek Dariusz Zięba. Dotychczasowy Zarząd Koła w głosowaniu jawnym otrzymał absolutorium. Po krótkiej dyskusji i wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wyboru nowych władz oraz delegatów na zjazd wojewódzki. Nowy Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna ukształtował się następująco:
Zarząd Koła
1. Alicja Łaput – prezes
2. Tomasz Krawczyk – wiceprezes
3. Tomasz Mariański – sekretarz
4. Sabina Bielecka – skarbnik
5. Bolesław Kaliniuk – członek zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Dariusz Zięba – przewodniczący
2. Paweł Owsianik – członek
3. Andrzej Rachalewski – członek
Delegaci na wojewódzki zjazd delegatów
1. Alicja Łaput
2. Bielecka Sabina
Oficjalna część zebrania zakończyła się odczytaniem i przegłosowaniem uchwał i wniosków oraz podjęciem uchwały programowej. Uroczysta kolacja była ostatnim akcentem tego spotkania.„Wesołe jest życie emeryta, robi co chce dużo czyta.
Żyje bez ograniczeń, rozkazów, pełna swoboda, zero zakazów.
Kiedy chce to wstaje, szef poleceń nie wydaje,
To nic ,że plecy bolą, to nic ,że łamie w stawach
Liczy się to, że nie trzeba do pracy rano wstawać.
Można bujać w obłokach, spacerować po górskich stokach.
Zażywać kąpieli w jeziorze, zwiedzać świat na motorze,
Co tydzień inna Pani o mnie pyta – wspaniałe jest życie emeryta !!!!W dniu 2 października 2017 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyło się uroczyste pożegnanie emerytalne naszego kolegi asp. sztab. Dariusza Kosidło.
W uroczystości oprócz strażaków z czynnej służby byli obecni emeryci i renciści tutejszej komendy. Życzono naszemu koledze wszystkiego, co najlepsze na nowym etapie życia
Spotkanie zakończono miłym akcentem wręczając kwiaty oraz pamiątkowe gadżety..Z inicjatywy Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P w dniach 19 – 27.08 2017 r. odbyła się wycieczka do Hiszpanii połączona z dwudniowym pobytem we Francji.
W wycieczce uczestniczyli głównie emeryci oraz członkowie ich rodzin. Wykonawcą całego przedsięwzięcia była Firma Turystyczna HOPTOUR ze Szczecina. Wielu z nas było w Hiszpanii pierwszy raz. Trzeba przyznać, że zwiedziliśmy bardzo wiele ciekawych miejsc.
Sprzyjała nam pogoda. Wg mnie była świetna atmosfera uczestników, sympatyczny pilot oraz perfekcyjni kierowcy autokaru oraz wiele innych  elementów, które każdy z uczestników będzie wspominać. Przez te kilka dni zwiedziliśmy ; miasto wpisane na listę UNESCO Lyon, Pałac Papieski i słynny most Pont d Avignon , stare miasto z ogromną liczbą gotyckich  kamieniczek , ogrody botaniczne w Blanes, Girony,  deptak Las Ramblas, pomnik Kolumba, Akwarium, Casa Mila Sagrada Familia , stadion FC Barcelona , stare miasto Barcelony, klasztor Montserrat, twierdza otoczona dwoma pierścieniami murów warownych z barbakanami, Carcassonne, Niceia, Monaco m.in. Kasyno Monte Carlo, Pałac Książęcy, ogrody egzotyczne, oraz dwa pobyty na degustacjach win.                                             Wszyscy byli bardzo zmęczeni, program wycieczki był bardzo bogaty ale warto było pojechać.
Powiatowe obchody Dnia Strażaka2017
Jak co roku w uroczystościach Dnia Strażaka, oprócz strażaków zawodowych i ochotników, udział wzięli również emeryci i renciści służby pożarniczej i ich rodziny. Uroczysta zbiórka uświetniająca tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyła się18 maja 2017 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Uroczystość była połączona z obchodami 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Również z tej okazji wszystkim osobom obecnym na uroczystości wręczono okolicznościowe gadżety upamiętniające to wydarzenie.    Z inicjatywy Zarządu Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu, 24 lutego br. miało miejsce ogólne spotkanie członków naszego koła. Członkowie zarządu odnieśli się do spraw organizacyjnych i finansowych, które miały miejsce w minionym roku oraz  zapoznali zebranych z treścią sprawozdania rocznego z działalności koła za 2016 rok. Przedstawiono również plan pracy na 2017 rok.
Przedstawiciel komisji rewizyjnej dokonał oceny działalności zarządu koła i  przedłożył do wiadomości zebranych stosowny protokół z przeprowadzonej kontroli.
W minionym roku emeryci i renciści PSP brali udział w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych przy współudziale KP PSP w Kołobrzegu, z inicjatywy własnej oraz korzystając z ofert zewnętrznych. Korzystali również z finansowych form pomocy przewidzianych w ramach świadczeń socjalnych.
W trakcie dyskusji zgodnie postanowiono kontynuować również w bieżącym roku  działalność na rzecz  środowiska emerytów i rencistów, wykorzystując różnorodne formy integracji a szczególnie  te o charakterze okolicznościowym, kulturalno – oświatowym, rekreacyjnym, sportowym, itp.    Z inicjatywy Zarządu Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu, 24 lutego br. miało miejsce ogólne spotkanie członków naszego koła. Członkowie zarządu odnieśli się do spraw organizacyjnych i finansowych, które miały miejsce w minionym roku oraz  zapoznali zebranych z treścią sprawozdania rocznego z działalności koła za 2016 rok. Przedstawiono również plan pracy na 2017 rok.
Przedstawiciel komisji rewizyjnej dokonał oceny działalności zarządu koła i  przedłożył do wiadomości zebranych stosowny protokół z przeprowadzonej kontroli.
W minionym roku emeryci i renciści PSP brali udział w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych przy współudziale KP PSP w Kołobrzegu, z inicjatywy własnej oraz korzystając z ofert zewnętrznych. Korzystali również z finansowych form pomocy przewidzianych w ramach świadczeń socjalnych.
W trakcie dyskusji zgodnie postanowiono kontynuować również w bieżącym roku  działalność na rzecz  środowiska emerytów i rencistów, wykorzystując różnorodne formy integracji a szczególnie  te o charakterze okolicznościowym, kulturalno – oświatowym, rekreacyjnym, sportowym, itp.

Pożegnanie ze służbą

W ostatni dzień stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej         w Kołobrzegu odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne    st. kpt. Andrzeja Dutkiewicza. Po 29-ciu latach służby odchodzi w stan spoczynku funkcjonariusz, który przez większą część swojego zawodowego życia pełnił  obowiązki Dyżurnego Operacyjnego Powiatu.  W trakcie uroczystości komendant powiatowy bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski podziękował za lata wzorowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Była to również okazja do przypomnienia wielu anegdot  związanych ze służbą, których przez te lata uzbierało się niemało.

W dniu 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne emerytów,rencistów pożarnictwa wraz z pracownikami Komendy.
Wszystkich przybyłych na wigilię przywitał Komendant Powiatowy PSP
bryg. Krzysztof Makowski oraz Prezes Koła ZEiRP RP Alicja Łaput, którzy złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku. Wspólne odśpiewanie kolędy, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziło Słowo Boże wygłoszone przez mł. bryg. Ryszarda Szczygła, księdza kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego oraz
ojca Pawła Karczmarskiego proboszcza parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Kołobrzegu.
Spotkanie wigilijne było okazją do wielu wspomnień oraz życzeń składanych zarówno z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

W dniu 7 grudnia br. w Gryfinie odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne przedstawicieli senioralnej organizacji pożarników województwa zachodniopomorskiego z kierownictwem ochrony przeciwpożarowej.
W trakcie spotkania odbyło się uroczyste odznaczenie medalem „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”, nadanym przez Zarząd Główny ZEiRP RP.
Odznaczenie zostało przekazane w uznaniu prowadzonych działań na rzecz naszego Koła ,dla naszego kolegi emeryta Szczepana Wiśniewskiego.
Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Albin Piątkowski


Wycieczka do Chorwacji

W dniach 21-28.08.2016 roku grupa członków naszego Koła wzięła udział w wycieczce organizowanej przez Zarząd Wojewódzki  ZEiRP RP do Chorwacji.
Program wycieczki obejmował:
- wycieczkę do Medjugorie, zwiedzanie: Góra objawień, dalszy przejazd do Mostaru, zwiedzanie: kamienny most, dom turecki, meczet Mehmeda Paszy, stare miasto,               
- wycieczkę do Trogiru, zwiedzanie: Spacer po starymi mieście, Brama Lądowa, katedra  Św. Wawrzyńca, Brama Morska, Twierdza Karmelengo, następnie przejazd i zwiedzanie Splitu, zwiedzanie: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Dujama, Świątynia, Złota Brama,            
- wycieczkę do Parku Narodowego Krka z licznymi wodospadami ,
- wycieczkę do Dubrownika: zwiedzanie: warowne mury miejskie z basztami i twierdzami,  Klasztor Franciszkanów,  Klasztor Dominikanów
- Zagrzeb - zwiedzanie: Plac Josipa Jelačića, Dolny i górny Grad, kościół Św. Marka.
Bardzo bogaty program wycieczki, piękna pogoda oraz miłe towarzystwo spowodowało, że uczestnicy powrócili do domów bardzo zadowoleni z mocnym postanowieniem kontynuowaniem tego typu wyjazdów.


Spotkanie zarządu koła, oraz komisji rewizyjnej


10 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu miało miejsce spotkanie Zarządu oraz członków Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z podsumowaniem pierwszego roku pracy Zarządu  oraz  przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Koła za miniony rok.
Ponadto kol. A. Łaput przedstawiła opracowany przez Zarząd Koła plan działalności na 2016 rok określający zadania do wykonania i sposób ich realizacji.
W dalszej części spotkania zebrani zapoznali się  z treścią otrzymanych ostatnio informacji z Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie. Jedna z nich, szczególnie istotna dotyczyła organizacji nadania sztandaru Zarządowi Głównemu podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w 2016 roku w Warszawie oraz sposobu jego finansowania. Wszyscy obecni wyrazili akceptację dla tego przedsięwzięcia i zgodzili się na wniesienie „naszej cegiełki” w realizację tej koncepcji. Wobec powyższego Zarząd Koła dokona przelewu uzgodnionej kwoty na wskazane konto.

Emerycka siatkówka, czyli niekoniecznie noszenie zakupów.


Członkowie naszego Koła ZEiRRP to pasjonaci wielu dziedzin i ich zainteresowaniu nie umknęła również siatkówka. Grupa największych zapaleńców, którzy swoją pasję chcą celebrować nie tylko śledząc osiągnięcia naszej narodowej reprezentacji, również aktywnie uprawiają ten piękny sport. Nie potrzebowali oni nic więcej niż wynajęta sala gimnastyczna i dużo dobrej energii, żeby w duchu rywalizacji pod siatką, nawet po zakończeniu kariery zawodowej, dbać o kondycję i sprawność fizyczną. Spotkania te stały się obowiązkowym elementem cotygodniowych planów grupy emerytowanych strażaków, przez co wraz z upływem lat skład ten niewiele się zmienia i staje się coraz bardziej zgrany.
Spotkanie Wigilijne

Wieczerza wigilijna lśni białym chlebem,

czystym, niezwykle pięknym.
 I kiedy człowiek bierze go do ręki
i staje naprzeciwko drugiego człowieka,
zdobywa się na miłość największą,
na dzielenie się tym co w nim najpiękniejsze.
                                  Edward Dajczak, biskup

W dniu 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu  z inicjatywy Koła ZEiRP RP i Komendanta Powiatowego PSP  w Kołobrzegu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne.  W pierwszej, oficjalnej części spotkania członkowie zarządu przedstawili przybyłym emerytom i rencistom szczegółową informację na temat spraw  bieżących oraz organizacyjnych i finansowych mających miejsce w trakcie kończącego się roku.
W drugiej części okolicznościowego spotkania oprócz emerytów i rencistów udział wzięli strażacy, pracownicy cywilni i zaproszeni goście. Przybyłych na wigilię przywitali  i podziękowali za przybycie Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu bryg. Krzysztof Makowski oraz Prezes Koła ZEiRP RP kol. Alicja Łaput, którzy życzyli by nadchodzące Święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień w gronie bliskich osób. Wspólne odśpiewanie kolędy, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziło Słowo Boże wygłoszone przez mł. bryg. Ryszarda Szczygła, księdza kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego i Ojca Mariusza Fałkowskiego proboszcza parafii Podwyższenia Świętego Krzyża  w Kołobrzegu.
Spotkanie wigilijne było okazją do wielu wspomnień oraz życzeń składanych zarówno  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jak również nadchodzącego Nowego 2016 Roku Nasze zmysły cieszyły zaś świąteczne dekoracje, oprawa muzyczna oraz pięknie podane i niezwykle smaczne wigilijne potrawy.
Niewątpliwą atrakcją i niespodzianką tego popołudnia było przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat historii zawodowego pożarnictwa na ziemi kołobrzeskiej - przygotowanej przez członków naszego Koła. Ponadto zgromadzeni uczestnicy spotkania wysłuchali pogadanki wygłoszonej przez kol. A. Łaput na temat 20-letniej historii istnienia i działalności ZEiRP RP w kołobrzeskim środowisku pożarniczym.
 W trakcie uroczystości kol. Alicja Łaput w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu wręczyła 15-tu długoletnim i zasłużonym emerytom pożarnictwa pamiątkowe medale z okazji 20 – lecia powstania związku.
Odszedł na wieczną służbę
 Dnia 6 listopada 2015 roku pożegnaliśmy ze smutkiem
naszego kolegę st.str w stanie spoczynku Andrzeja Michnowicza.
Wieloletni pracownik Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w latach 1985-2000
W dniu 31 paździermika 2000 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Dziękujemy za nienaganną służbę, za niesienie pomocy potrzebującym i ratowanie ich mienia.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Odszedł na wieczną służbę

  Dnia 4 listopada 2015 roku pożegnaliśmy ze smutkiem

naszego kolegę mł.ogn. w stanie spoczynku Józefa Kamedułe
Wieloletni pracownik Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w latach 1981-1995

W dniu 15 stycznia 1995 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Panie ogniomistrzu dziękujemy za nienaganną służbę, za niesienie pomocy potrzebującym i ratowanie ich mienia.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamię
ci.


Kołobrzescy strażacy – czynni zawodowo i emeryci, pragnąc uczcić zasługi i wkład swojego poprzednika st. asp. Seweryna Radkowskiego w rozwój ochrony przeciwpożarowej na wyzwolonej ziemi kołobrzeskiej, podjęli akcję zakończoną wzniesieniem pomnika na jego grobie.
st. asp. Seweryn Radkowski przyjechał do Kołobrzegu w 1945 r. zaraz po wyzwoleniu naszego miasta. Od początku swojego pobytu, jako wykształcony strażak zabrał się aktywnie do organizowania ochrony przeciwpożarowej na wyzwolonej ziemi kołobrzeskiej.
st. asp. Seweryn Radkowski nie miał rodziny, zmarł w 1949 r. Pragnąc upamiętnić jego skuteczną działalność i zasługi, uważając go za prekursora pożarnictwa w naszym mieście, pragniemy by z szacunkiem spoczywał na naszym cmentarzu, a jego miejsce pochówku było godne jego zasług.

Dziękujemy i pamiętamy o Tobie – kołobrzescy strażacy.

  
Jak wiadomo jesień to najlepsza pora na zbieranie grzybów, dlatego też 2 października br zorganizowano dla emerytów i rencistów tutejszej Komendy grzybobranie. Emeryci w godzinach porannych wyruszyli w okolice lasów białogardzkich na poszukiwanie podgrzybków. Pogoda była ładna a lasy obfitujące w grzyby. Wszyscy, którzy uczestniczyli w grzybobraniu byli bardzo zadowoleni. Wyprawa była przede wszystkim doskonałym sposobem na zdrowe spędzenie wolnego czasu. Takiego wysypu grzybów dawno nie

było. Można z pewnością powiedzieć,że grzybobranie było udane.
 
W dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyły się uroczystości związane z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.
Stanowisko objął brygadier Krzysztof Makowski. W imieniu emerytów i rencistów tutejszej Komendy wręczono kwiaty oraz życzono wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze kariery zawodowej oraz owocnej współpracy z emerytami.

Pożegnanie emerytalne Komendanta Powiatowego

 Dnia 2.06.2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu odbyło się uroczyste pożegnanie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Mieczysława Burzyńskiego, który z końcem maja br. odszedł ze służby, udając się na zaopatrzenie emerytalne.
W uroczystościach oprócz strażaków  z  czynnej służby, liczny udział wzięli emeryci i renciści tutejszej komendy. Życzono naszemu koledze wszystkiego co najlepsze na nowym etapie życia.

Obchody Dnia Strażaka

W dniu 23 maja 2015 roku odbyło się spotkanie kulturalno-oświatowe emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu kołobrzeskiego. Tematem zebrania było  „760-lecie lokacji miasta Kołobrzeg”.
W tym też dniu na placu przy pomniku komandora Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu, odbyły się Zachodniopomorskie Wojewódzkie  Obchody Dnia Strażaka.
Jak co roku w uroczystościach, oprócz strażaków zawodowych, ochotników,udział wzięli również emeryci i renciści służby pożarniczej.

Spotkanie założycielskie

 Dnia 28 lutego 2015 roku z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu  oraz ośmioosobowej grupy emerytowanych funkcjonariuszy pożarnictwa utworzono Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył Pan Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu mł. bryg. Mieczysław Burzyński oraz Członek Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPoż RP województwa Zachodniopomorskiego   Jerzy Suszyński.
Koło prowadzić będzie działalność na podstawie Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.


Na pierwszym spotkaniu wyłoniono Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.
Skład Zarządu:
Prezes – Alicja Łaput
Sekretarz  – Tomasz Mariański
Skarbnik  – Sabina Bielecka

Wymienione osoby funkcyjne wykonują wszystkie zadania należące do kompetencji Zarządu Koła.
Uzgodniono również, że posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Andrzej Rachalewski
Członek  - Paweł Owsianik
Członek  - Dariusz Zięba

Zakres działania Komisji Rewizyjnej Koła określony jest w Statucie.


Zarząd Koła przyjął do realizacji następujący plan pracy na 2015 rok:

1/Spotkanie założycielskie  Koła
2/Wyjazd emerytów do Wilna
3/Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka
4/Turniej strzelecki w Białogardzie
5/Jesienny wyjazd do lasu
6/W ramach działalności kulturalno-oświatowej wspólne wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury (film,teatr,prelekcje,koncerty,itp)
7/Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów.
  Podsumowanie działalności koła za miniony rok.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego