Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kołobrzeg

Przejdź do treści

Menu główne:

WALNE ZEBRANIE Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koła Kołobrzeg
    W dniu 18 listopada 2022 roku odbyło się walne zebranie członków Koła Kołobrzeg ZEiRP RP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję. Podczas przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru nowego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.
Skład Zarządu:
Przewodniczący – Alicja Łaput
Skarbnik – Sabina Bielecka
Sekretarz – Dariusz Zięba
Członek – Bolesław Kaliniuk
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Sławomir Stankiewicz
Członek – Andrzej Dudkiewicz
Członek – Paweł Owsianik
W dalszej części zebrania przeprowadzono dyskusję na temat planów działalności Koła w przyszłości.

Historia Kołobrzeskiej Straży Pożarnej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego