Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kołobrzeg


Wesoych Swiat, Szczesliwego Nowego Roku 2023.

Wesoych Swiat, Szczesliwego Nowego Roku 2023.
Przejdź do treści

Menu główne:

VIII ZJAZD DELEGATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZEIRP RP
W dniu 28 marca 2023 roku w Goleniowie odbył się VIII Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, który powitał uczestników Zjazdu oraz podziękował za przybycie gościom, wśród których byli:
- nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP,
- st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak – Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie,
- nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG ZEiRP RP w Warszawie,
- ks. bryg. Ryszard Szczygieł – kapelan zachodniopomorskich strażaków,
- ks. kanonik Waldemar Szczurowski – kapelan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Przed rozpoczęciem obrad obecni uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli ze strażackich szeregów na wieczną służbę.

Na początku ustępujący Prezes ZOW przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za VII kadencję, następnie głos zabrał Skarbnik informując o sytuacji finansowej oddziału, natomiast Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół komisji. Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd Delegatów był okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele powiatu kołobrzeskiego.
Za wieloletnią pracę na rzecz Związku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył  „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  st. ogn. w st. spocz. Jarosława Mycio.
Za działalność i wsparcie na rzecz Związku  Zarząd Główny ZEiRP RP nadał  odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dla:
- st. bryg. Krzysztofa Makowskiego,
- mł. bryg . w st. spocz. Jerzego Bartnika,
- mł. bryg. w st. spocz. Mieczysława Burzyńskiego,
- kpt. w st. spocz. Dariusza  Zięby.
Gratulujemy wyróżnionym!

W wyniku przeprowadzonych wyborów do  Zarządu Wojewódzkiego w jego skład weszły przedstawicielki Koła Kołobrzeg  w osobach:
- Alicji Łaput  – Wiceprezes ZW,
- Sabiny Bieleckiej – Skarbnik ZW.
Ponadto Alicja Łaput została wybrana Delegatem na VIII Krajowy Zjazd Delegatów.
Gratulujemy naszym Koleżankom!
Historia Kołobrzeskiej Straży Pożarnej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego