Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kołobrzeg

Przejdź do treści

Menu główne:    Z inicjatywy Zarządu Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu, 24 lutego br. miało miejsce ogólne spotkanie członków naszego koła. Członkowie zarządu odnieśli się do spraw organizacyjnych i finansowych, które miały miejsce w minionym roku oraz  zapoznali zebranych z treścią sprawozdania rocznego z działalności koła za 2016 rok. Przedstawiono również plan pracy na 2017 rok.
Przedstawiciel komisji rewizyjnej dokonał oceny działalności zarządu koła i  przedłożył do wiadomości zebranych stosowny protokół z przeprowadzonej kontroli.
W minionym roku emeryci i renciści PSP brali udział w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych przy współudziale KP PSP w Kołobrzegu, z inicjatywy własnej oraz korzystając z ofert zewnętrznych. Korzystali również z finansowych form pomocy przewidzianych w ramach świadczeń socjalnych.
W trakcie dyskusji zgodnie postanowiono kontynuować również w bieżącym roku  działalność na rzecz  środowiska emerytów i rencistów, wykorzystując różnorodne formy integracji a szczególnie  te o charakterze okolicznościowym, kulturalno – oświatowym, rekreacyjnym, sportowym, itp.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego