Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kołobrzeg

Przejdź do treści

Menu główne:

W dniu 24 maja 2024 r., na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu odbyły się uroczystości związane z tegorocznymi obchodami Dnia Strażaka.

W uroczystości, którą poprzedziła msza święta w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Kołobrzegu, uczestniczyli znamienici goście w osobach: Pana Janusza Gromka – senatora RP, Pani Anny Bańkowskiej – Wicemarszałkinii Województwa Zachodniopomorskiego, st. bryg. Mirosława Pendera - Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krzysztofa Makowskiego – zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, druha Marka Kowalskiego - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pana Mirosława Tessikowskiego - Starostę Kołobrzeskiego, Pani Anny Mieczkowskiej - Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz ks. bryg. Ryszarda Szczygła – kapelana zachodniopomorskich strażaków.. Na uroczysty apel przybyli również liczni przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kołobrzeskiego, szefowie służb i inspekcji powiatowych oraz instytucji i podmiotów współdziałających i współpracujących, a także druhowie OSP. Strona służbowa była reprezentowana m. in. przez komendantów powiatowych PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz kadrę i strażaków KP PSP w Kołobrzegu. W mszy świętej oraz uroczystym apelu uczestniczyło również liczne grono strażaków-emerytów i rencistów.
Obecnych na uroczystości gości przywitał st. kpt. Krzysztof Azierski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie ze sztandarem byłego Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu, st. bryg. Krzysztofa Makowskiego oraz powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztofa Azierskiego. Jak co roku obchody Dnia Strażaka były również okazją do wręczenia wyróżnień, awansów na wyższe stopnie zawodowe, nagród i wyróżnień dla najlepszych strażaków i osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
W części finalnej uroczystej zbiórki, głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy w swych przemówieniach dziękowali i gratulowali wszystkim wyróżnionym i awansowanym za zaangażowanie i trud podczas wykonywania obowiązków służbowych a nowo powołanemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Kołobrzegu, st. kpt. Krzysztofowi Azierskiemu, zgodnie życzyli, na nowym służbowym etapie życia, zarówno zdrowia, szczęścia jak również realizacji własnych planów i zamierzeń z wiązanych z prawidłowym wypełnianiem powierzonych obowiązków.
Spotkanie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej
21 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu miało miejsce spotkanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Koła ZEiRP RP w Kołobrzegu.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z podsumowaniem minionego roku pracy Zarządu oraz przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Koła za miniony rok.
W dalszej części spotkania zebrani zapoznali się z treścią otrzymanych ostatnio informacji z Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie. W trakcie dyskusji zgodnie postanowiono kontynuować również w bieżącym roku działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów, wykorzystując różnorodne formy integracji, a szczególnie te o charakterze okolicznościowym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjnym, sportowym, itp.
Uzgodniono plan pracy koła na 2024 rok, koncentrując się podobnie jak w poprzednich latach na działaniach integrujących emerytów, rencistów i ich rodziny w różnych formach aktywności.Historia Kołobrzeskiej Straży Pożarnej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego